tecnolux

TECNOLUX

Uređaji za merenje i podešavanje usmerenosti i intenziteta farova TECNOLUXwww.tecnolux-tecnoil.it

  • Panel za kontrolu usmerenosti svetala sa meračem inteziteta.
  • Lexmetar sa duplom skalom, digitalni luxmetar ili LC displej.
  • Podešavanje visine zaslona u zavisnosti od tipa vozila ručno ili automatsko.
  • Opciono modeli sa štampačem, digitalnim displejom, RS232, Bluetooth interfejsom i mogućnošću automatskog pozicioniranja fara.
  • Potpuno automatski uređaj sa CCD kamerom.
  • Mogućnost povezivanja sa PC računarom i mrežom.

TECNOLUX slike

Brošure

Najveći izbor opreme za tehničke preglede i auto servise