GEODYNA-7300l

GEODYNA 7300S/ 7300L/ 7300P

Mašina za balansiranje točkova

 • Računarska tehnologija sa automatskim merenjem statičkog i dinamičkog debalansa, tačnim prikazom veličine i pozicije tega na digitalnom displeju.
 •  4 vrste točkova i 7 aluminijumskih programa

VPM* Revolucionarna tehnologija merenja debalansa

2D SAPE + SMART SONAR* Automatski transfer podataka o razdaljini između felge i mašine, kao i prečnika, širina felge se meri pametnim SONAROM

KPS* Specijalno dizajnirana ruka za uzimanje dimenzija i pričvršćenje adhezivnih tegova

HOS* Program za optimizaciju i smanjenje debalansa

EasyALU* Program za sakrivanje tegova iza kraka felge

Program za balansiranje PAX točkova

 •  vreme merenja 4,5 sek.
 •  Kočnica za blokadu točka prilikom nanošenja tegova

MZV*brzi adapter sa odstojnikom i 3 konusa od 42-77, 74-99 i 96-116mm

 •  Maksimalna težina točka 70 kg
 •  Maksimalne dimenzije točka:
 •  širina: 510 mm
 •  prečnik: 1065 mm
 •  prečnik naplatka: 25” za automatski rad, 30” za manuelni.
 •  Tačnost 1g/0,7 stepeni
 •  Automatski početak merenja zatvaranjem poklopca za točak
 •  Zaustavljanje na mestu prvog tega po završenom merenju
 •  Napajanje 1/N/PE 220-240V 50-60Hz
 •  Poklopac za točak koji se podiže
 •  U L verziji EasyWEIGHT* Laser za pozicioniranje tega na poziciju 6
 •  U P verziji POWER CLAMP* elektromagnetni adapter za automatsko pričvršćenje točka

OPCIJE

 •  adapter za točkove motocikla
 •  adapter za točkove bez centralne rupe

* sistemi zaštićeni internacionalnim patentom od strane firme HOFMANN

Najveći izbor opreme za tehničke preglede i auto servise