geodyna+9000p_150723

GEODYNA 9000 sa RFV

RAZVOJ, DIJAGNOSTIČKE FUNKCIJE I AUTOMATIZACIJA UREĐAJA ZA RAD SA PNEUMATICIMA

Novi proizvodi firme HOFMANN, koja je više od 70 godina VODEĆA FIRMA u AUTOSERVISNOJ OPREMI, ćerki firme SNAP-ON-a NAJVEĆE korporacije na SVETU za proizvodnju AUTOSERVISNE OPREME I ALATA!

Predstavljamo Vam drugu generaciju mašine za balansiranje i dijagnostiku točkova sa 5 HD kamera sa ugradjenim laserima, revolucionarnom STRIPE OF LIGHT tehnologijom koja je je u stvari topografska tehnika mapiranja na bazi lasera, koja obezbeđuje uparivanje harmonijske visoke tačke pneumatika sa niskom tačkom točka i obezbedjuje nam skup ekskluzivnih dijagnostičkih svojstava koji dovode do maksimuma dijagnostičke mogućnosti uredjaja za balansiranje točkova sa konvencionalnom tehnikom merenja.


Izuzetan dizajn, poklopac, kočnica, PC kompatibilnost LINUX, ASA mreža, USB port.

Bazirana na analizi slika visoke rezolucije koje dovode do savršenstva dijagnostiku pneumatika, felge i točka. Dijagnostika koja nije bila dostupna izvan laboratorija do sada!

I SVE TO U JEDNOM OKRETU! BALANSIRANJE I DIJAGNOSTIKA!

Kao uredjaj za balansiranje točkova Geodyna Optima II koristi AUTOMATSKI prihvat točka
POWER CLAMP, najsigurniji elektro-motorni sistem prihvata,


kao i Hofmann-ov poznati VPM, merni sistem zasnovan na proračunima virtuelnih ravni, inače već godinama
najtačniju i neprevazidjenu tehnolugiju u segmentu balansiranja točkova u svetu, patentiranu od
strane Hofmann-a i Snap-on-a. Balansira točak, kao i samo felgu, a ujedno analizira kako ceo
sklop, tako i samo naplatak.


Tegovi se mogu posle pozicioniranja mogu pomerati, sakrivati, menjati uz pomoć patentiranog WEIGHT RELOC potprograma, kroz program mašina uči navike radnika i uvek za istu vrstu pneumatika koristi isti način pozicioniranja tegova.


Uz sve to ovaj uredjaj nudi i potpuno automatsko, beskontaktno očitavanje dimenzija točka, naprednu OPTIMA TEHNOLOGIJU, njihov unos, obradu kao i detekciju vrste točka, SMART PROFILE, očitavanje broja krakova, ADVANCE SPOKE DETECTION, odredjivanje pozicije tegova, sakrivanja tegova iza kraka naplatka,

kao i novi GUI (grafički interfejs lak za korišćenje), jasan, sa intuitivnim ikonicama, menijima,

a pozicioniranje tegova se vrši uz pomoć laserskog pokazivača ili patentiranom GEODATA
tehnologijom i ASS, Auto Stop Sistemomom koji zaustavlja ruku na mestu tega!

Za dijagnostiku mašina koristi pet kamera visoke rezolucije sa laserom, koje proizvode TRAKU
SVETLOSTI preko koje dobijamo najpreciznije slike kompletnog naplatka, pneumatika, profila,
ivice, bočnih zidova, lica, u stvari KOMPLETNU 3D SLIKU I ANALIZU TOČKA! Tehnologiju
koja je komercijalno dostupna samo u HOFMANNu!
Ovaj nivo analize nam omogućava da korisniku ukažemo na sve nepravilnosti izazvane kostrukcijom ili eksploatacijom i da ih jasno razgraničimo. Analiza je zasnovana na industiskim algoritmima, a 3D slike i grafici olakšavaju identifikaciju, kvantifikaciju kao i tačnu definiciju oštećena i problema.

Ugrađeni štampač omogućava štampanje slika i diagrama, u PDF format, a moguće ih je i
snimiti na USB ili u memoriju mašine radi kasnije uporedne analize. Podaci i slike ostaju uvek dostupni!

Kod nas je VAŠA SIGURNOST NAM JE NA PRVOM MESTU!


Uz pomoć tehnologije SAFE&GO i HOFMANN algoritma uređaj u potpunosti dijagnostikuje sve moguće probleme i nepravilnosti izazvane konstrukcijom i upotrebom točkova, ukazuje na opasnosti i sprečava udese!

  Osim jasnih slika fizičkih oštećenja proveravamo:

 

 • STA, analiza pohabanosti gaznog dela i bočnih zidova, gde se ceo točak analizira sa
  tačnosti od 0,1 mm, sva spolja vidljiva oštećenja, ogrebotine, pukotine, zakrpe, plikovi,
  nejednako potroseni delovi… sve anomalije koje mogu biti potencijalno opasne, se
  prepoznaju i upozoravaju korisnika. Trodimenzionalan prikaz točka u boji nam pomaže
  da jasno utvrdimo sve potencijalne opasnosti, bolje nego vizuelnim pregledom!
 • APC, kontola potrebe za podešavanjem geometrije vozila, proverava istrošenost
  pneumatika kojom uredjaj prepoznaje istrošenosti izazvane lošom geometrijom vozila,
  skreće pažnju i predlaže podešavanje loših parametara (uglova)!
 • TDA, analizu dubine šara, gde u svakom okretu mašina automatski meri dubinu šara na
  pneumatiku, procenjuje stanje i ocenjuje po prethodno zadatim vrednostima.

 

 • TWOP, predviđanje vremena sigurnog korišćenja pneumatika , na osnovu memorisanih
  najmanje dva balansiranja, mašina po istrošenosti, vremenu, načinu vožnje predvidja
  trajanje pneumatika.
 • TPI, ideks nesimetričnosti pneumatika

 

Uz to softver obračunava i OPTI LINE kao i TIRE PULL INDEX što je:

INDEKS VIBRACIJA IZAZVANIH UPOTREBOM

koji nam omogućavaju da rasporedimo pneumatike na vozilu na najbolji mogući način, naprednazad
i levo-desno da nam vozilo ne vuče ni na jednu stranu ili ne trese!

Dodatna opcija je WDF Wheel Data Freezing podprogram koji omogućava olakšani rad sa
setom točkova, unosimo prvi točak i koristimo ista podešavanja za set.

RFV NAJNOVIJA tehnologija odredjivanja sile neuravnoteženog obrtanja točka

Zadovoljstvo nam je da najavimo raspoloživost naprednog i automatskog RFV merenja;
bezkontaktni virtualni sistem opterećenja koji ima sposobnost rešavanja problema vibracija
uzrokovanih disbalansom i nesaobraznošću između pneumatika i naplatka točka.

RFV dijagnostika optimizira celokupno zadovoljstvo kupca kvalitetom vožnje. U samo jednom
ciklusu, kompjuter automatski vrši putno ispitivanje sklopa točka i pneumatika da bi utvrdio da je
sklop okrugao prilikom kotrljanja pre nego što je izvršeno balansiranje.

Savršeno izbalansiran točak koji je van specifikacija saobraznosti će nastaviti da uzrokuje žalbe
na vibracije. Saobraznost sklopa točak/pneumatik se automatski meri pre nego što je sklop
izbalansiran. Visoka tačka pneumatika i niska tačka naplatka su prikazane sa uparivanjem i
rešenjima doprinosa komponentama.

Dijagnostičke poruke koje su jednostavne za razumevanje tumače RFV merenja saobraznosti
radijalnog i lateralnog bacanja točka, očitavanja od jedne do druge najviše vrednosti, prve do
treće harmonijske vrednosti i varijacija novo proračunate radijalne sile.

Pneumatici obezbeđuju oslonac za upravljanje, vuču, kočenje i opterećenje prenoseći sile
između vozila i puta.

U okruženju vulkanizerskih radnji, varijacije radijalne sile su svojstvo sklopa točka kog
karakteriše dinamičko ponašanje ovih sila.

Visoke vrednosti varijacija radijalne sile za dati točak mogu biti uzrokovane visokim nivoom
proizvodnih varijacija u strukturi pneumatika, deformacijama gazeće površine nastalim u radu
pneumatika, varijacijama pri montaži i varijacijama geometrije sklopa točka i/ili samo naplatka
koji uzrokuju smetnje u vožnji kod vozila u vertikalnom pravcu dovodeći do vibracija i
neravnomerne vožnje.

Varijacije radijalne sile će uzrokovati dva primarna mehanizma, varijacija u savršeno okruglom
obliku geometrijskog sklopa točka i varijacije u elastomernim svojstvima pneumatika i krutosti
njegove opruge.

Dijagnostičku jedinicu uređaja geodyna optima II podržava tehnologija snopa svetlosti (Stripe of Light)sa pet laserskih kamera visoke rezolucije koje proizvode 3D topografsko mapiranje sklopa točka.

Ovaj sistem prikaza slike ima mogućnost da koristi tehnologiju kamere da bi prikazao kompletnu sliku profila naplatka i pneumatika sa ivice naplatka točka, preko bočnog zida unutrašnje gume, preko kompletnog „lica“ gume do naspramnog spoljašnjeg zida i ivice naplatka.

Topografsko mapiranje laserskim skeniranjem visoke rezolucije oponaša najnoviju tehnologiju merenja saobraznosti koju koriste proizvođači pneumatika i vozila u industrijskim aplikacijama. Slična tehnologija je sada raspoloživa kod dijagnostičkih balansera točkova za vulkanizerske radnje i servise.
Hiljadu mernih tačaka se automatski mapira rezolucijom od 0,1 mm.

Kompletna analiza pneumatika je prikazana u kolor dvodimenzionalnom i trodimenzionalnom formatu koji je jednostavan za očitavanje. Abnormalno habanje pneumatika i oštećenje pri korišćenju mogu biti jasno otkriveni pre nego što to postane očigledno vizuelnim pregledom.

Dijagnostička analiza načina habanja automatski sugeriše usluge servisiranja vozila kao što su podešavanje geometrije točka i provera delova vešanja ili propisno naduvavanje pneumatika.

Merenja dubine šare od 360 stepeni obezbeđuje informacije o poprečnoj performansi pneumatika i preporuke za zamenu gume.

Podaci o merenjima pneumatika i točka i topografske mapirane slike u boji lako mogu da se dokumentuju korisnicima usluga servisa i vulkanizerskih radnji štampanjem u boji, memorisanjem .pdf fajlova i preko intranet mreže.

Ovaj nivo prikazivanja automatski daje znak za uzbunu kod tehničkih lica i krajnjih korisnika ukazujući im na probleme u konstrukciji pneumatika i na oštećenja uzrokovana upotrebom na putevima. Operater jednostavno fiksira točak, zatvara poklopac motora i u roku od nekoliko sekundi sva dijagnostička merenja bazirana na balansiranju točka i saobraznosti su dokazana i automatski dokumentovana/prikazana.

Koristeći trodimenzionalno topografsko mapiranje visoke rezolucije, RFV svojstvo razvija matematički model pneumatika i valjaka za probu saobraznosti da bi simulirao površinu kontakta između pneumatika i puta.

Uređaj geodyna optima II RFV određuje površinu kontakta virtuelno opterećenog pneumatika sa problemom bacanja kod sklopa točka i proračunava krutost opruge mereći širinu šare, visinu bočnog zida, specifičnosti površine i procenjuje pritisak pneumatika da bi obezbedio proračunate vrednosti varijacija radijalne sile sklopa točka.

Naravno, već su počele prve homologacije i dok se mašina ispituje kod najvećih proizvođača pneumatika GM i VAG grupa su već izdali preporuke za korišćenje.

Brošure

Najveći izbor opreme za tehničke preglede i auto servise