safelane-bike-b

Safelane Bike

Uređaj za kontrolu, merenje i analizu sila kočenja kod motocikala sa obrtnim valjcima.

 • Merni opseg 0-3 kN, ukupne mase vozila 2000 kg (1000 kg po osovini).
 • PC računar PENTIUM sa USB komunikacijom, FD, HDD, CD, Win XP OS, 17″ monitorom, kolor INK JET A4 štampačem i daljinskim upravljačem i stubom.
 • Safelane Bike software kompatibilan sa ASA mrežom.
 • Automatski obračun i procena svih potrebnih vrednosti, razlika i faktora, ispis dijagrama i EURO obrazaca.
 • Merenje ovalnosti.
 • Automatsko isključenje prilikom blokade.
 • Merna brzina 5 km/h.
 • Jedan motor od 2,5 kW.
 • Napajanje 3/N/PE AC 380-415 V, 50 Hz, 35 A.

OPCIJE:

 • Vaga za merenje težine motocikala.
 • Valjci za merenje brzine.
 • Pneumatski držači za motocikle.
 • Uređaj za merenje sile pritiska na pedalu kočnice.

Brošura

Najveći izbor opreme za tehničke preglede i auto servise