duolift-mse5000

Duolift MSE5000

  • Dvostubna elektro-mehanička auto dizalica nosivosti 5000 kg.
  • Posebno pogodna za proširena i produžena kombi vozila.
  • Minimalna visina sa šapom 140 mm.
  • Maksimalna visina dizanja 1820 mm.
  • Asimterične trodelne teleskopske šape sa podiznim podmetačima.
  • Samopodmazujući sistem vretena, dupla spingla.
  • Sigurnosni sistemi protiv pada i asinhronog dizanja.
  • Automatska blokada šapa po početku dizanja vozila.
  • Pogon sa dva sinhronizovana motora.

Brošura

Najveći izbor opreme za tehničke preglede i auto servise