geodyna+9000p_150723

GEODYNA 9000

Mašina za balansiranje i dijagnostiku pneumatika

 • Računarska tehnologija sa automatskim merenjem statičkog i dinamičkog debalansa, tačnim prikazom veličine i pozicije tega, kao i najnovija tehnologija u dijagnostici pneumatika na 21,5” TFT TOUCH monitoru i PLATINUM grafičkim interfejsom. ŽIVI KOLOR 3D prikaz mapiranog točka za analizu.
 • Sa PET HD kamera sa ugradjenjim laserima i Hofmann-ovom revolucionarnom STRIPE OF LIGHT* tehnologijom dobijate 3D tehnologiju i modeliranje tocka u prostoru!
 • 4 vrste točkova i 7 aluminijumskih programa
 • Procena stanja i oštećenja i procena trajanja pneumatika.
 • ASA kompatibilna

VPM* Revolucionarna tehnologija merenja debalansa
TOUCHSCREEN* Olaksan pristup svim funkcijama

TYRE PULL* Kontrola konusnosti točka

FLAT SPOT* Kontrola pohabanosti ili probusenosti pneumatika

DTS* Kontrola pohabanosti ili oštećenosti bočnog zida pneumatuka

BEAD SEAT* Kontrola pripajanja naplatka i pneumatika

RUN-OUT* Kontrola radijalne i lateralne pohabanosti pneumatika

TREAD DEPTH* Kontrola dubine čara kroz 5 odvojenih pozicija i vizuelizacija na ekranu

TWA* analiza pohabanosti i predlog za podešavanje geometrij trapa

AUTOMATIC SHAPE* RIMScaner* Automatski transfer podataka o dimenzijama naplatka i pneumatika, bez kontakta sa naplatkom ili pneumatikom, kao i pozicioniranje i brojanje kraka za sakrivanje tegova.

OPTI LINE* programom za rasporedjivanje točkova na vozilu.

AUTO STOP SYSTEM* Automatsko zaustavljanje i pomeranje na poziciju tega
GEODATA* Specijalno dizajnirana ruka za uzimanje dimenzija i pričvrščenje adhezivnih tegova i dodatna ruka za uzimanje širine felge i pričvršćivanje tegova.
HOS* Program za optimizaciju i smanjenje debalansa
EasyALU* Program za sakrivanje tegova iza kraka felge
EasyWEIGHT* Laser za pozicioniranje tega na poziciju 6 sati
POWER CLAMP* elektromagnetni adapter za automatsko pričvršćenje točka sa odstojnikom i 3 konusa od 42-77, 74-99 i 96-116mm
RIMLight* Funkcija za osvetljenje unutrasnjosti tocka.

Štampač opciono, mogućnost štampanja prko transfera USB-om.

Program za balansiranje PAX točkova

 • Kočnica za blokadu točka prilikom nanošenja tegova
 • Duga osovina
 • Maksimalna težina točka 70 kg
 • Maksimalne dimenzije točka:
  • širina: 510 mm
  • prečnik: 950 mm
  • prečnik naplatka: 15”- 30”
  • čirina naplatka: 3” – 20”
 • Tačnost 1g/0,7 stepeni, 0.1 mm za skener i kamere.
 • Automatski početak merenja zatvaranjem poklopca za točak
 • Zaustavljanje na mestu prvog tega po završenom merenju
 • Napajanje 1/N/PE 220-240V 50-60Hz
 • Poklopac za točak koji se uvlači

 Preuzmite brošuru ovde:

Najveći izbor opreme za tehničke preglede i auto servise