robinair-595-i-695-pro

Robinair 595 i 695 PRO

AC 590/595/690/695/790 PRO

  • Uređaji za obnavljanje, recikliranje i punjenje klima sistema u vozilima.
  • Elektromehanički, poluautomatski i automatski uređaji sa memorijom i softverom za sva vozila.
  • ROBIN AIR AC 590/595 pro, AC 690/695 pro i AC 790.
  • Najjača vakuum pumpa na tržištu (180 l/min) na modelima AC 590, 690 i 695 pro.
  • Integrisani štampač na modelu AC 595, 690 i 695 pro, a opciono se ugrađuje na model AC 590 pro.
  • Pogodni za rad sa automobilima, lakim teretnim vozilima i mini busevima, a modeli AC 590, 690 i 695 pro, zbog veličine rezervoara od 20 kg i za rad sa kamionima i autobusima.
  • Integrisana baza podataka u svim modelima.
  • Jednostavna dopuna podataka preko elektronskog ključa.
  • Opciono, set za kontrolu rada, ispravnosti i defektažu klima sistema u vozilima.
NOVO:
Robinair AC790 pro specijalizovan za kamione i autobuse.
Vakuum pumpa 283 l/min i rezervoar 40 litara!!!!!!

Najveći izbor opreme za tehničke preglede i auto servise