geodyna+4550_02

GEODYNA 7500L/ 7500P

Mašina za balansiranje pneumatika

 • Računarska tehnologija sa automatskim merenjem statičkog i dinamičkog debalansa, tačnim prikazom veličine i pozicije tega na digitalnom displeju.
 • 4 vrste točkova i 7 aluminijumskih programa

VPM* Revolucionarna tehnologija merenja debalansa

2D SAPE + SMART SONAR* Automatski transfer podataka o razdaljini između felge i mašine, kao i prečnika, širina felge se meri pametnim SONAROM
KPS* Specijalno dizajnirana ruka za uzimanje dimenzija i pričvršćenje adhezivnih tegova
HOS* Program za optimizaciju i smanjenje debalansa
EasyALU* Program za sakrivanje tegova iza kraka felge
EasyWEIGHT* Laser za pozicioniranje tega na poziciju 6 sati.

 • Program za balansiranje PAX točkova
 • vreme merenja 4,5 sek.
 • Kočnica za blokadu točka prilikom nanošenja tegova

MZV*brzi adapter sa odstojnikom i 3 konusa od 42-77, 74-99 i 96-116mm

 • Maksimalna težina točka 70 kg
 • Maksimalne dimenzije točka:
  • širina: 510 mm
  • prečnik: 1065 mm
  • prečnik naplatka: 25” za automatski rad, 30” za manuelni.
 • Tačnost 1g/0,7 stepeni
 • Automatski početak merenja zatvaranjem poklopca za točak
 • Zaustavljanje na mestu prvog tega po završenom merenju
 • Napajanje 1/N/PE 220-240V 50-60Hz
 • Poklopac za točak koji se podiže
 • U P verziji POWER CLAMP* elektromagnetni adapter za automatsko pričvršćenje točka

OPCIJE

 • adapter za točkove motocikla
 • adapter za točkove bez centralne rupe

* sistemi zaštićeni internacionalnim patentom od strane firme HOFMANN

Najveći izbor opreme za tehničke preglede i auto servise