geoliner-580-prismelite

Geoliner 580 Prism/ELITE

 • Najnoviji kompjuterski sistem sa 3D tehnologijom, dve CCD kamere i dva CCD projektora za podešavanje geometrije vozila.
 • Merni sistem sa 2 defleksivne ploče i dve CCD kamere, potpuno bežičan BLUETOOTH prenos, sa punjačem i baterijom.
 • Kompenzacija okretanjem točka.
 • PC računar PENTIUM sa USB komunikacijom, FD, HDD, DVD, Win 7 OS, 19″ monitorom, INK JET A4 štampačem i daljinskim upravljačem.
 • GEO Pro 42 premium softver sa bazom podataka od 1970. godine za skoro 10.000 vozila, video animacijama pozicija i načina štelovanja, kao i uputstva za korišćenje SHIMNI.
 • Merenje TRAGA, NAGIBA, ZATURA, NAGIBA OSNOG BOLCNA, MAKSIMALNOG ZAOKRETA, RAZLIKE ZAOKRETA, OSA I RAZLIKA OSA kod prednjih i zadnjih točkova. 3D animacije mernih tacaka.
 • Jednostavan unos vozila i dodavanje novih baza podataka.
 • Provera šasija
 • Kompenzacija bez podizanja
 • Blokada pedale i kočnice.
 • Tačnost 0,1′.
 • Opseg hvatanja za felge od 11″ do 22″.
 • 4 mehaničke rotacione nagazne ploče za prednji i zadnji trap vozila.
  Napajanje 1/N/PE 230V, 50-60 Hz.
 • Kompatibilnost sa ASA mrežom.

U opciji ELITE

 • kompenzacija guranjem
 • dimenzije vozila
 • kamera za navoz

Brošure

Najveći izbor opreme za tehničke preglede i auto servise