monty-3650

Monty 3650

Mašina za montažu i demontažu tubles pneumatika kod teretnih vozila i autobusa sa dva hidraulična
rotaciona dela.

  • Automatski hidraulični odlepljivač i montirač/demontirač pneumatika.
  • Adapteri za centralno pričvršćenje točka.
  • Visinski podesiva glava za demontažu.
  • Dvosmerni motor i hidraulična jedinica.
  • Napajanje 3/PE 380-415V 50-60Hz.
  • Opseg hvatanja 16-22.5″.
  • Maksimalni prečnik točka 500 mm.
  • Maksimalna širina točka 1200 mm.

OPCIJE

  • OMEGA JET sistem za duvanje tubles pneumatika

Brošura

Najveći izbor opreme za tehničke preglede i auto servise