GEODYNA-8250

GEODYNA 8200P/ 8250P

Mašina za balansiranje točkova

 •  Računarska tehnologija sa automatskim merenjem statičkog i dinamičkog debalansa, tačnim prikazom veličine i pozicije tega na 21” TFT TOUCH monitoru i PLATINUM grafičkim interfejsom.
 •  Sa dve HD kamere sa ugradjenjim laserima i Hofmann-ovom revolucionarnom STRIPE OF LIGHT* tehnologijom.
 • 4 vrste točkova i 7 aluminijumskih programa

VPM* Revolucionarna tehnologija merenja debalansa

TOUCHSCREEN* Olaksan pristup svim funkcijama

AUTOMATIC SHAPE* RIMScaner* Automatski transfer podataka o razdaljini izmedju felge i mašine, prečnika i širine felge uz pomoć CCD kamere sa laserom i ultrazvučnim senzorom SMARTSonar*

Dodatna zadnja kamera za kontrolu dubine šara STA*, APC* i TDA* analizama pohabanosti i OPTILINE* programom za rasporedjivanje točkova na vozilu.

GEODATA* Specijalno dizajnirana ruka za uzimanje dimenzija i pričvrščenje adhezivnih tegova i dodatna ruka za uzimanje širine felge i pričvršćivanje tegova.

KPS* Specijalno dizajnirana ruka za uzimanje dimenzija i pričvršćenje adhezivnih tegova

HOS* Program za optimizaciju i smanjenje debalansa

EasyALU* Program za sakrivanje tegova iza kraka felge

EasyWEIGHT* Laser za pozicioniranje tega na poziciju 6 sati

POWER CLAMP* elektromagnetni adapter za automatsko pričvršćenje točka sa odstojnikom i 3 konusa od 42-77, 74-99 i 96-116mm

RIMLight* Funkcija za osvetljenje unutrašnjosti točka.

Program za balansiranje PAX točkova

vreme merenja 4,5 sek.

 •  Kočnica za blokadu točka prilikom nanošenja tegova
 •  Duga osovina
 •  Maksimalna težina točka 70 kg
 •  Maksimalne dimenzije točka:
 •  širina: 510 mm
 •  prečnik: 1065 mm
 •  prečnik naplatka: 25” za automatski rad, 30” za manuelni.
 •  Tačnost 1g/0,7 stepeni
 •  Automatski početak merenja zatvaranjem poklopca za točak
 •  Zaustavljanje na mestu prvog tega po završenom merenju
 •  Napajanje 1/N/PE 220-240V 50-60Hz
 •  Poklopac za točak koji se uvlači

GEODYNA 8250P verzija se isporucuje sa BW 4030 podizacem točkova

Najveći izbor opreme za tehničke preglede i auto servise