akcel

Akcel

  • Portabl, baterijski uređaj za merenje usporenja kod radnih mašina, traktora, automobila, kamiona, autobusa i motocikala
  • Mikroprocesorski uređaj sa AD gravitacionim senzorom
  • LC displej i tastatura za prikaz podataka i izbor režima rada
  • RS 232 izlaz i PC softver za transfer podataka do računara
  • 20-to stubni štampač za ispis podataka i dijagrama
  • Merenje početne brzine, usporenja, pređenog puta i opciono sile pritiska na pedalu kočnice
  • Automatski obračun i procena svih potrebnih vrednosti, razlika i faktora
  • Punjač za 220V i 12 V

OPCIJE

  • Uređaj za merenje sile pritiska na pedalu kočnice
  • Software za konekciju sa PC računarom

Brošura

Najveći izbor opreme za tehničke preglede i auto servise