safelane-truck

SAFELANE 413/416/420

Uređaj za kontrolu, merenje i analizu sile kočenja kod putničkih, lakih teretnih, teretnih vozila i autobusa sa obrtnim valjcima.

 • Dostupan o N, G i K verziji.
 • Merni opseg 0-60 kN, osovinske mase vozila od 10.000 do 20.000 kg u zavisnosti od verzije.
 • PC računar PENTIUM sa USB komunikacijom, FD, HDD, CD, Win OS, 24″ monitorom, kolor INK JETA4 štampačem, daljinskim upravljačem i stubom, i analognim pokazivačem sa dva 270 stepeni prikazivača i 3 digitalna displeja.
 • Safelane software kompatibilan sa ASA mrežom.
 • Moguće povezivanje više monitora, televizora ili tableta
 • Automatski obračun i procena svih potrebnih vrednosti, razlika i faktora, ispis dijagrama i EURO obrazaca.
 • Merenje ovalnosti.
 • Automatsko isključenje prilikom blokade.
 • Merna brzina 2, 6 ili 5,2 km/h u zavisnosti od verzije.
 • Dva motora od 9,2 kW do 15 kW u zavisnosti od verzije.
 • Napajanje 3/N/PE AC 380-415 V, 50 Hz, 50 A.

OPCIJE:

 • Nagazna ploča TRACKTEST.
 • Vaga za merenje težine vozila sa 4 ili 8 senzora.
 • Blokada valjaka
 • Razvlačilica za kontrolu zazora WEARTEST 4600 FA.
 • Set za rad sa vozilima sa pogonom na sva 4 točka.
 • Žičani i bežični uređaj za merenje sile pritiska na pedalu kočnice.
 • Žičani i bežični uređaj za merenje sile pritiska na ručicu kočnice.
 • Žičani i bežični davači pritiska u kočionoj i hidrauličnoj instalaciji.
 • CE Tahograf
 • Opterećivači vozila sistemom potezanja NSV 3000 i NSV 4000.
 • Opterećivači vozila sistemom podizanja HBV 3000 i HBV 4000.

Brošure:

Najveći izbor opreme za tehničke preglede i auto servise