01OTC_dijagnostika-300x300

OTC dijagnostika

SPX-OTC

SMART MODULE / SINTESYS

 • OTC SINTESYS – potpuno samostalan multifunkcionalni uređaj.
 • OTC SMART MODULE – uređaj predviđen za rad sa PC računarom.
 • Dijagnostika elektronike motorcikala, automobila, lakih komercijalnih vozila, kao i kamiona.
 • Čitanje i brisanje kodova grešaka, čitanje aktuelnih vrednosti, testovi izvršnih elemenata, kao i mnoge dodatne
  funkcije: osnovna podešavanja, kodiranje ključeva, servisni intervali, IMA kod brizgaljki, FAP filteri,…
 • Program preveden na hrvatski jezik.
 • U svakom trenutku dostupan help sa dodatnim objašnjenjima.
 • Kablovi za povezivanje za sve važnije tipove vozila i multiplekser OBD kablom.

OPCIJE

OTC SINTESYS

 • Jednokanalni osciloskop sa automatskim i ručnim trigerom, merenjem niskonaponskih i visokonaponskih signala, kao i obimnim help funkcijama. Grafički multimetar sa amper kleštima.
 • Dodatni modul za četvorokanalni osciloskop.
 • Dodatni modul za analizu izduvnih gasova (OIML klasa 0).
 • ECUdatacar baza sa šemama, fotografijama i detaljnim uputstvima.
 • Flight recorder za snimanje parametara tokom vožnje i njihovu kasniju obradu.

OTC SMART MODULE

 • Flight recorder za snimanje parametara tokom vožnje i njihovu kasniju obradu.
 • Bluetooth ili WI-FI bežična konekcija.

Brošura

Najveći izbor opreme za tehničke preglede i auto servise