geoliner-550-prism

Geoliner 550 Prism/ELITE

 • Najnoviji kompjuterski sistem sa 3D tehnologijom, dve CCD kamere i dva CCD projektora za podešavanje geometrije vozila.
 • Merni sistem sa 2 defleksivne ploče i dve CCD kamere, potpuno bežičan RADIO prenos, sa punjačem i baterijom.
 • Kompenzacija okretanjem točka.
 • PC računar PENTIUM sa USB komunikacijom, FD, HDD, DVD, Win XP OS, 19″ monitorom, INK JET A4 štampačem i daljinskim upravljačem.
 • GEO Pro 32 Bit premium softver sa bazom podataka od 1970. godine za skoro 10.000 vozila, video animacijama pozicija i načina štelovanja, kao i uputstva za korišćenje SHIMNI.
 • Merenje TRAGA, NAGIBA, ZATURA, NAGIBA OSNOG BOLCNA, MAKSIMALNOG ZAOKRETA, RAZLIKE ZAOKRETA, OSA I RAZLIKA OSA kod prednjih i zadnjih točkova.
 • Jednostavan unos vozila i dodavanje novih baza podataka.
 • Blokada pedale i kočnice.
 • Tačnost 0,1′.
 • Opseg hvatanja za felge od 10″ do 22″.
 • 4 mehaničke rotacione nagazne ploče za prednji i zadnji trap vozila.
 • Napajanje 1/N/PE 230V, 50-60 Hz.
 • Kompatibilnost sa ASA mrežom.

U opciji ELITE:

 • kompenzacija guranjem
 • dimenzije vozila

Brošure

Najveći izbor opreme za tehničke preglede i auto servise