safelane-truck

Safelane Truck

 • Uređaj za kontrolu, merenje i analizu sile kočenja kod putničkih, lakih teretnih, teretnih vozila i autobusa sa obrtnim valjcima.
 • Merni opseg 0-60 kN, osovinske mase vozila od 10.000 do 18.000 kg u zavisnosti od verzije.
 • PC računar PENTIUM sa USB komunikacijom, FD, HDD, CD, Win XP OS, 17″ monitorom, kolor INK JETA4 štampačem, daljinskim upravljačem i stubom.
 • Safelane Truck software kompatibilan sa ASA mrežom.
 • Automatski obračun i procena svih potrebnih vrednosti, razlika i faktora, ispis dijagrama i EURO obrazaca.
 • Merenje ovalnosti.
 • Automatsko isključenje prilikom blokade.
 • Merna brzina 2, 8 ili 5,6 km/h u zavisnosti od verzije.
 • Dva motora od 5,5 do 15 kW u zavisnosti od verzije.
 • Napajanje 3/N/PE AC 380-415 V, 50 Hz, 35 A.

OPCIJE:

 • Nagazna ploča TRACKTEST.
 • Vaga za merenje težine vozila sa 8 senzora.
 • Razvlačilica za kontrolu zazora WEARTEST 4000.
 • Set za rad sa vozilima sa pogonom na sva 4 točka.
 • Uređaj za merenje sile pritiska na pedalu kočnice.
 • Bežični davači pritiska u kočionoj instalaciji.
 • CE Tahograf tester.
 • Opterećivači vozila.

Brošura

Najveći izbor opreme za tehničke preglede i auto servise