carla

Carl@

 • Umrežavanje na linijama tehničkog pregleda.
 • Priklupljanje svih rezultata sa svakog pojedinačnog uredjaja.
 • Prikaz svih rezultata na jednom mestu za korisnika.
 • Centralizovanje podataka (baze podataka) => Istorija vozila.
 • Smanjenje vremena i novca u administraciji.
 • Veći protok vozila kroz liniju tehničkog pregleda vozila.
 • Hardware: Standardan WindowsXP ® or Vista ® – PC sa Ethernet – (W)LAN – karticom i sa RS-232* ili USB – konekcijom, specialni elektronski adapteri nisu neophodni
 • Konfigurisanje ispitne linije se može prilagoditi zahtevima korisnika.
 • Lak za korišćenje jer se sastoji od jedne maske. Za svaku test aplikaciju imamo po jedan ekspertski ekran (za operatera) i opciono ekran za klijente na velikom monitoru.
 • Standardna LAN mreža je obavezna (lokalno se kupuje!).
 • Sve aplikacije su instalirane na glavnom računaru.
 • Svi ostali računari su povezani kroz mrežni pristup.
 • Ceo administrativni deo se obavlja samo sa glavnog računara.
 • Različite toplologije u zavisnosti od potreba.

Brošura

Najveći izbor opreme za tehničke preglede i auto servise