NATEP – Nacionalna asocijacija tehničkih pregleda

NATEP logo big

Imajući u vidu primenu novih zakonskih propisa u vezi bezbednosti u saobraćaju koji su stupili na snagu krajem 2009-te godine i potrebe za kvalitetnim zastupanjem interesa struke u oblasti tehničkih pregleda motornih vozila, dve najveće grupacije na tržištu Srbije preduzeća „Marinković Hofmann“ i „Dunav Auto“ osnovali su „Nacionalnu asocijaciju tehničkih pregleda“, zajedno sa našim dugogodišnjim partnerom „Trgoauto“, (u daljem tekstu „NATEP“) čiji su osnovni ciljevi i delatnosti sledeći:

 • Informisanje i instruktaža članova u vezi sa zakonskim propisima i praktičnom primenom za delatnosti koje se obavljaju na liniji tehničkog pregleda motornih vozila;
 • Povezivanje sa relevantnim evropskim telima i institucijama u cilju bržeg informisanja, stručne pomoći i kontinualne prezentacije novih tehnologija;
 • Organizaovanje obuke radnika za rukovanje i upotrebu opreme radi polaganja i dobijanja licence – sertifikata za rad kao i pravilnog korišćenja uređaja;
 • Informisanje svih članova o svim tehničkim unapređenjima opreme koju članovi koriste;
 • Obuka radnika za tekuće održavanje opreme;
 • Umrežavanje opreme na liniji tehničkog pregleda prema novom Pravilniku:
  • Uređaj za merenje sile kočenja na obimu točka
  • Analizator izduvnih gasova kod OTO motora
  • Analizator izduvnih gasova kod DIZEL motora
  • Uređaj za kontrolu i podešavanje farova
 • Zastupanje članova „NATEP“-a kod nadležnih državnih organa (van prekršajnih prijava);
 • Savetodavna pomoć oko pripreme dokumentacije i prijave MUP-u za otvaranje tehničkog pregleda;
 • Izrada elaborata o ekonomskoj ceni tehničkog pregleda i zastupanje interesa članova kod Ministarstva trgovine i usluga;
 • Savetovanje i pomoć u određivanju minimalne cene rada kontrolora tehničkih pregleda radi očuvanja struke, kvaliteta i brzine;
 • U odnosima sa preduzećem „Marinković- Hofmann“ i ostalim isporučiocima opreme, obezbeđivanje povoljnih uslova za delimičnu ili potpunu zamenu opreme ili nadogradnju određenih uređaja uz odgovarajuće povoljnosti (rokovi i cene);
 • Organizovanje popravki opreme van grantnog roka pod povoljnijim uslovima u pogledu roka, kvaliteta, garancije i cene;
 • Asocijacija bi posedovala veći broj rezervnih uređaja koji bi se slali na zamenu dok se članov uređaj ne popravi putem brze pošte;
 • Dežurstvo od 7 do 19 časova i momentalno reagovanje dispečera slanjem zamenskog uređaja ili servisera u kratkom roku;
 • Izrada brošura i uputstava u vezi funkcionisanja edukacije radnika, opreme i obavljanja delatnosti;
 • Pomoć u organizovanju atestiranja opreme od strane ovlašćenih institucija, pre početka rada i na dalje periodično;
 • Organizovanje seminara u vezi izmene i predloga oko zakonskih propisa i podzakonskih akata u vezi sa tehničkim pregledima;
 • Drugi uslovi prema potrebama članova „NATEP“-a.

Finansiranje Nacionalne asocijacije tehničkih pregleda će se vršiti iz donacija, sponzorstava, članstva, putem naplate po cenovniku i iz drugih izvora.

 

Najveći izbor opreme za tehničke preglede i auto servise