PREDNOSTI ZAKUPA OPREME: ZAŠTO RENT?

Zakup osnovnih sredstava predstavlja evoluciju mogućnosti raspolaganja sredstvom u odnosu na druge modele kao što su: vlasništvo, finansiranje putem kredita i finansijski i operivni lizing.

Suštinu prednosti zakupa opreme najbolje se odslikava u Aristotelovoj poslovici:
“Istinsko bogatstvo nije u vlasništvu nad imovinom, već u pravu da se ona koristi”.

Iako su ovu maksimu koristile lizing kuće, razvoj operativnog lizinga, a kasnije zakupa doneo je novi model raspolaganja opremom u obliku „full service“ zakupa. Ovaj inovativni model zakupa opreme za autoservise prvi put u Srbiji predstavlja kompanija Marinković Hofmann. Nakon višedecenijskog potvrdjivanja kvaliteta proizvoda i usluga, Marinković Hofmann olakšava pristup najsavremenijoj opremi i uređajima kroz uslugu dugoročnog zakupa sa uključenim osiguranjem i održavanjem.

Kroz nekoliko odgovora na najčešća pitanja u vezi ove usluge upoznaćemo Vas sa ovim optimalnim modelom korišćenja osnovnih sredstava za autoservise.

1. ŠTA SVE OBUHVATA USLUGA MARINKOVIĆ – HOFMANN RENT?

Usluga obuhvata zakup (korišćenje) izabrane opreme ili uređaja na ugovoreni period od 24 ili 48 meseci sa uključenim osiguranjem opreme, troškovima servisiranja i garancijom za ceo period zakupa.

2. KOJE SU OSNOVNE PREDNOSTI OVE USLUGE U ODNOSU NA DRUGE NAČINE FINANSIRANJA OPREME?

U odnosu na druge načine finansiranja opreme prednosti Marinković Hofmann Rent su brojne:

· Nema visokog početnog ulaganja u opremu
Zakup opreme znači da ne morate imati visoka početna ulaganja u opremanje servisa.
Umesto toga, plaćate dok zarađujete, a trošak ulaganja je razdvojen na mesečne zakupnine.

· Troškovi su fiksni za ceo period zakupa
Oprema u sopstvenom vlasništvu nosi rizik dodatnih troškova održavanja i oštećenja. Ti dodatni troškovi postaju vidljivi tek kroz period eksploatacije. Kod zakupa ti rizici su na nama, a vi lako planirate svoj budžet.

· Nema tragova zaduživanja u Kreditnom birou
Kod finansiranja osnovnih sredstava putem kredita ili lizinga, zaduživanje je vidljivo u kreditnom birou. Time se smanjuje mogućnost za zaduživanje kod banaka i lizing kuća. Sa Zakupom opreme kod Marinković Hofmann kreditna sposobnost ostaje netaknuta.

· Zakup opreme knjiži se kao trošak
Kod finansiranja osnovnih sredstava iz sopstevnih izvora ili putem kredita ili lizinga opreme njen trošak se vidi kroz amortizaciju. Kod zakupa opreme preko Marinković Hofmann zakupnina se knjiži kao trošak. PDV na zakup osnovnog sredstva je odbitna stavka.

3. KOJE SU PREDNOSTI U SADRŽAJU USLUGE ZAKUPA KOD MARINKOVIĆ-HOFMANN?

· Visoka tehnologija i najmodernija rešenja za servise su sada lakše dostupna
Naš program zakupa opreme osmišenjen je s namerom da se najmodernija tehnologija za automobilsku industriju stavi na raspolaganje našim serviserima. U modernom poslovnom svetu, posebno u avio i autoindustriji pristup najvišoj tehnologiji moguće je jedino kroz zakupe. Zakup opreme preko Marinković Hofmann omogućava pristup mašinama i uređajima koje koriste najnoviju tehnologiju čime se stvara konkurentska prednost bez ogromnog početnog ulaganja ili rizičnog zaduživanja.
Bolje je voziti zakupljen Golf 8. generacije nego sopstveni Golf 2. generacije.

· Mogućnost promene opreme ili uređaja tokom zakupa
U ovoj mogućnosti Marinković Hofmann je inovativan čak i za Američke i zapadnoevropske standarde. Ako tokom trajanja zakupa shvatite da su vaše potrebe promenjene moguća je zamena uređaja za drugi, bez dodatnih troškova raskidanja ugovora.

· Nema ograničenja korišćenja opreme!
Još jedna inovativnost i pogodnost po kojoj je ponuda Marinković Hofmann posebna je da nema ograničenja u broju radnih sati ili intenzitetu korišćenja opreme. Kada zakupite našu opremu, slobodni ste da je koristite kao da je vaša sopstvena uz naravno pažnju dobrog domaćina.

· Moguć je raskid Ugovora o zakupu u bilo kom trenutku!
Razumemo da se okolnosti mogu promeniti, zbog čega nudimo fleksibilnost u prekidu ugovora o zakupu u bilo kom trenutku, tj. već posle mesec dana.

· Mi preuzimamo rizik vlasništva!
Kada iznajmite opremu, mi preuzimamo ekonomski i pravni rizik povezan sa vlasništvom. To znači da oprema kao osnovno sredstvo ostaje u našim knjigama, što Vam omogućava da izbegnete bilo kakav gubitak vrednosti ili druge finansijske rizike koji su povezani sa vlasništvom.

Preuzmite brošuru ovde: